Dr. Metin TULGA
0 535 641 76 26
ALLERJİK ASTIMIN İMMUNOLOJİK TEDAVİLERİ(ALLERJİ AŞILARI)

Bu başlık altında yaklaşık 30 senedir Türkiyede uyguladığım Allerji tedavilerinin sonuçları ve bu aşılardan hastaların objektif ve subjektif olarak nasıl etkilendikleri,  tartışılacktır..Ayrıca 1)Diğer  koruyucu önlemler, aşıları olumlu veya olumsuz etkileyen unsurlar açıklanacktır.2).Hastaların çeşitli soruları mesele a)aşı süresinde diğer bakteri virüs aşılarının kullanılıp kullanılamıyacağı b) sporun aşıya etkisi c) gebelik süresinde veya pollen mevsimlerinde aşılara neden ara verilmesi gerktiğine değinilecektir3).Diğer astım ilaçlarından hangilerinin aşı süresinde verilebileceği hangi ilaçların kullanmasının sakıncalı olduğu nöbetler veya acil durumlarda nelerin yapılabileceği geniş ve açık bir şekilde anlatılacaktır.
4)Bazı hekimler tarafından hastalara şu yaşlarda aşı kullanılmaz veye belli yaşlardan sonra aşılar eykisizdir  5 yaşının altındaki çocuklarda allerji testi ve aşısı yapılamaz değerlendirmelerinin ne denli geçerli olduğu bilimsel verilerle anlatılacaktır.
Yazıma başlamadan belirtebileceğim en önemli husus ise şu anda veya yakın bir gelecekte aşı kullanılması gerekli olan durumlarda aşının yerine konulabilecek bir başka tedavinim mevcut olmadığıdır, . 5)Bu konuda neden israrlı olduğumu  kliniğimde rastladığım çeşitli olguları anlatarak açıklayacağım. Uyguladığımız on binlrtce allerji  desensibilizasyon tedavisi sonuçlarını gerek hastalarımı izliyerek gerekse iyileşmiş olan hastalarımın veya onların aileleri veya yakınlarının  muayenehaneye getirdiklerde,veya hastalara yollarda,tiyatro sinama gibi sosyal etkinliklerde karşılaştığımda öğrenerek dosyalarında değerlendiriyorum.,.
Şimdi yukarda sıraladığım konulara dahada açıklık getirerek yazımı genişletmeye çalışacağımYıllar süren uygulamalarımızda  çeşitli aşılama metodlarını kullandım Kullandığım aşılar merkezi Londrada olan  ve Almanyada patent altında üretilen BENCARD  ürünleridir.  Bu aşılar hasta için  allerjenleri ve yaşlarına göre özel olarak hazırlattırılmakta ve daima hayvan deneyimlerinden sonra hastalarımıza uygulanmaktadır. Bize aşılar hastanın adı yaşı ve allerjenleri  ilacın son kullanma tarihi  kutu ve şişeleri üzerinde kayıtlı olarak gönderilmektedir..Enjeksiyon tarzında kullandığımız aşılar uygulandıktan sonra hasta yarım saat  gözlem altında tutulmakta genel durumu ve lokal reaksiyonlar hastanın ayrılması için ergel  oluşturmuyorsa  gitmesine izin verilmektedir..Depo aşılar (ADL veya
Tyrosin S) verilebilecek en yüksek seviyeye gelinceye kadar onbeş gün aralarla bu seviyeye erişildikten sonra  4 haftada bir bir uygulanmıştır.Tedavi süresi solunum yolları allerjilerinde 3 yıl deri katılımı olanlarda 4 yıl olarak planlanmaktadır.Derialtı enjeksiyonlarda allerjen dozu yavaş yavaş artırılarak verildiğinden hastanın aşıları kesinlikle hekim tarafından uygulanmakta ve aşıdan evvel ve sonra hasta ile konuşularak bir önceki aşının etkileri öğrenildikten sonra bu bilgiler hasta dosyasına işlenmekte ve yeni bir doz uygulanmaktadır. Uygulanan yeni dozun gösterdiği reaksiyon aşı uygulamasından 20-30 dakika sonra saptandıktan sonra hastanın gitmesine izin verilmektedir...Son 15 senedir özellikle İstanbul dışında yaşayan şahıslarda , okul çocuklarında ve kliniğimize gelebilmesi işi nedeni ile olanaksız olan  hastalarımızda dil altından uygulanan aşıları kullanmaktayız.Bu aşılar en az derialtı aşılar kadar etkili olmakla beraber aşıyı uygulayacak şahsın güvenilir olmasına dikkat edilmelidir.Zira doz artırımları onlar tarafından yapılacak yan reaksiyonlar görüldüğünde hekim ile temas kurabilecek kimseler olmasına dikkat edilmelidir.Bu aşılarda doz artırma safhasından devam dozuna geçilirken kesinlikle kapsamlı klinik ve allerjik kontrollar yapılmalıdır.. Ayrıca; Gerek derialtı uygulanan aşılarımızda ve gerekse ağız ve dilaltı uygulamalardan önce hastaya aşı süresinde dikkat edilebilecek hususlar hakkında bilgi verilmekte ayrıca deneyimli sekreterimiz tarafından aşı kullanımı ve gerekli diğer hususlar hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgi verilmektedir.Burada belirtmek istediğim en önemli husus hasta veya hasta sahibinin hastalık hastası durumuna  sokabilecek kadar kafasının karıştırılmamasıdır.Biz genellikle halılar kaldırılacak perde asılmıyacak toz tutan herşeyden hasta korunacak gibi önlemleri gereksiz bulmaktayız.Ev tozu allerjisi diye bir sey yoktur.Ev tozunun içinde bulunması olanaklı unsurlar saptanıp ona göre önlem alınmalıdır.En önemli allerjen Dermatofagoid(İngilizce MİTE almanca Milbe yalnış olmasına rağmen bazı kekmlerce Akar olarak ifade edilen deri döküntülerini yiyerek yaşıyan mikroskopik böcekciklerdir..Bunlar insanların ve hayvanların deri döküntülerini yiyerek yaşamlarını sürdükdükleri için çevre şartları yaşamlarını ve çoğalmalarını engellemediği sürede her  insan ve derisi kıl veya tüy ile örtülü hayvan derisinde bulunur.Aşırı soğuk veya sıcak üremelerini ve yaşamlarını olumsuz etkilediği gibi NEM yaşamlarının olmazsa olmazıdır.Bu sartlar altında bu böcekciklerin çamaşır ve yatak malzemeleri içersinde bulunabileceği açıktır.Önlemler alınırken bu hususlara dikkat edilmelidir. Aşıları olumlu etkileyecek en önemli unsur hastanın sık sık açık havada bulundurulması ve spor yapmasıdır.Olumsuz etkilenme ise yatak odalarının çalışma veya oturma odası olarak kullanılması  ve hasta bu odada iken günlük temizliğin yapılmasıdır.Semptomatik ilaçlar olarak sık sık antibiyotiklerin kullanılmasından kaçınılmalı kortizon içeren ilaçlar kesinlikle hayati bir zorunluk olmadıkça kullanılmamalıdır. Lokal olarak bronş ve buruna uygulanan kortison içeren ilaçlar verilmemelidir.Aşı süresinde diğer bakteri ve Virus aşılarının uygulanmasından kaçınılmalı bunların mümkünse aşı kesiminden sonra veya aşıya başlamadan uygulanmasına gayret edilmelidir.Gebelik süresinde aşı kullanılmamalı çünkü anneye verilecek dozun bebeğe zararılı olabileceği olasılığı hesaba katılmalıdır.Yukardada değındiğimiz gibi spor en uzaktaki dokulara kadar oksijenin ulaşmasını sağlar.Oksijen allerjinin son ürünü olan histamini etkisiz hale getirebildiği kadar stresin veya stres hormonlarının etkisinide azaltır. Allerji tedavileri süresinde spazmı önleyebilecek ilaçlar rahatlıkla kullanılbilir ayrıca Koromolin  asid veya tuzu içeren ilaçların lokal kullanilması koruyucu olarak etki yaptığı için değerlidir.Açil tedavilerde Teofilin gurubu ilaçlar ya fitil şeklinde rektal olarak veya bir klinikte uygun sıvı içersine katılarak damardan damla damla verilmelidir.Aynı zamanda burundan oksijen verilmesi   özellikle respiratör yardımıyla posetif basınçla verilmesi uygun olur aşı tedavisi her yaşta kullanılabilir ve allerjik astımda tek geçerli tedavidir.Yaşın tedavi sonucunda etkisı sınırlıdır ancak doğru tedavi endikasyonu en önemli unsurdur.Uzun yıllar tedavi edilmemiş solunum yolları ve üst solunum yolları hastalıklarıdan hasta olanlar ile tütün mamulleri kullanan ve uygunsuz çevre şartlarında yaşıyarak solunum yolları zarara uğramış insanların sadece allerjik şikayetleri bulunan genç insanlara göre tedaviden aynı ölçüde yararlanamayacağı aşikardır.Biz her yaşta uyguladığımız aşı tedavilerinden daima iyi sonuçlar aldık.Sayfa Kategorisi: ALERJİ VE ASTIM
 
>>> DUYURULAR <<<
HASTAŞARIMLA SOHBET
SEVGİLİ HASTALARIM,4 YILDIR MUAYENEHANEMİ BİR TÜRLÜ TEKRAR FAALİYETE GEÇİRMEYİ BAŞARAMAMIŞTIM..bU YIL MART SONUNDA DAİREMİ KİRALAMIŞ OLAN SA..
Devamı >
muayenehane
Sevgili hastalarım,, 31 Mart 2024 tarihinde kiracım muayenehaneyi boşaltırsa,Muayenehanemi tekrar açabilmek için çalışmalarıma başlayacağ..
Devamı >
muyenehanemın kapanması hakkında
Sevgılı hastalarım, 22 mayıs 2020 tarıhı ıtnden ıtıbaren muayenehanemızı kapatıyoruzç Tedavısı devam eden hastalara telefon veya maıl ıle..
Devamı >
muyenehanemın kapanması hakkında
Sevgılı hastalarım, 22 mayıs 2020 tarıhı ıtnden ıtıbaren muayenehanemızı kapatıyoruzç Tedavısı devam eden hastalara telefon veya maıl ıle..
Devamı >
Hastalarıma onemlı duyuru
SEVGILI HASTALARIM, SIZDEN ONEMLI BIR RICADA BULUNACAGIIM..'Muayenehanemde BRONCHOVAXOM veya ORALVAC ıle tedavı edılmıs veye halen ted..
Devamı >
YENİ KİTABIM"SOLUNUM YOLLARI İMMÜNOLOJİS..
Sevgili iokurlarım, Üzerınde uzun zamandır çalışmakta olduğum yeni kitabım"İmmünoloji prensipleri ve SOLONUM YOLLARI İMMÜNOLOJİSİ VE HAST..
Devamı >
TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE
Aziz halkımıza binlerce teşekkürler.Ülkemizde hak hukuk ve kardeşlik pekiştirilirse,Dunyada kimse Türk milletinin kolunu bükmeyi deneyemez.İ..
Devamı >
BRONCHOVAXOM AŞISI VE KULLANIMI
BRONCHOVAXOM  aşıları:Büyüklrrde kullanılan aşı ,7 mgr çocuklarda kullanılan (8 yaş altı) 3.5 mgr olup 4 kutu 30 kapsül  olarak reçete edilm..
Devamı >
Hamilelerde Aşı ve ilaçların kullanılmas..
Hamilelerde bütün aşıların kullanılması kesilmeli,aşılar  aşıyı öneren, hekimin vereceği direktife göre doğum sonrasına ertelenmelidir. İlaç..
Devamı >
BRONCHOVAKSUM AŞISI
Bronchovaxom, bir bağışıklık aşısı olup  yutularak alınan kapsüller içinde kullanılır.Çocklar için yazılan kapsüller daha küçük olmasına rağ..
Devamı >