Dr. Metin TULGA
0 535 641 76 26
İMMUNSTİMÜLASYON

Normal İmmun sistemin genel aktivitesini artırıcı ve bozulmuş immun sistemin fonksiyonunun yeniden kazandırılması için yapılan tedavi ridici çalışmalardır.Bedenin kendi immun savunma mekanizmasının aktive edilmesi en erken çocukluk çağında başlanmalıdır.Üst solunum yollarındaki virutik hastalıklarının hemen arkasından çocuklarda asmoid tarzında spastik bronşitler başlamaktadır..Immunstimülasyon gerek sekret IgA sını artırıcı özelliği ve gerekse  İnterferon indüktör rolü nedeni ile etkili olmaktadır.Sık sık antibiyotiklerin kullanılması immun sistemi olumsuz yönde etkilerken. mikropların bunlara kazandığı direnç vekaraciğer ve böbrekler üzerindeki olumsuz etkileri onların gereksiz yere kullanılmaması gerektiğini göstermektedir.Sekret Ig A sı solunum yollarındanın  mukoza yüzeyinde viral,bakteriyel ve allerjik etkenlere karşı bariyer görevi üstlenmiştir.Bu humoral faktör submukozadaki bağ dokusu içersinde bulunan sekret bezlerinde lokalize olmuş plasma hücrelerinde üretilir.

Çeşitli polivalan bakteri aşıları(IRS 19,Brocho vaxom ve Ribomunyl

 deneysel olarak uygulandığında sekret IgA sının artışı yanında nonspesifik savunma mekanizmalarının(Fagositoz,Lysozim ve İnterferon) harekete geçmesi sağlanmaktadır.

Çeşitli araştırıcılar Ulmer,Schulz,-Dietrich,Hofmann,Kosowkka ve Berkmann doğrudan doğruya solunum sistemi mukozası ile temas edebilen lokal bakteri aşılarının balgamda IgA va toplam globulin artmasını sağladığını göstermişlerdir.Biz 40 yılı aşan zaman birimde onbinlerce hastada kullandığımız lokal polivalan aşılar,sindirim yolu ile uyguladıgımız polivalan bakteri aşıları ile tam şifaya varan sonuçlar aldığımızı daha önceki yayınlarda açıklamıştık.Ancak sunuda önemle belirmek istiyorum;Allerji hiposensibilizasyon tedavilerinde muhtemelen artan spesifik immun globulin G4(Bloke eden antikorlar) veya

total immunglobulinin belirgin artışı nedeni ile immunstimülasyone erişebildiğimizi saptadık.

Misal olarak;gripal enfeksiyonların en etkili olduğu kış aylarında astımlı veya diğer allerjik bir nedenle tedavi ettiğimiz hastalarda gripal enfeksiyonlara hemen hemen hiç rastlamıyoruz

Influenza A ve Kuş gırıbı enfeksiyonlarında ınfluenza aşısı etkisiz olmakla beraber eğer zamanında uygulanmışsa ımmunstimulasyon etkisi ile kanda serbest dolaşan virusları erken safhada yokedebilir.Hücre içersindeki viruslara karşı tek tedavi edici unsur ise.

 

Nöroaminidase frenleyici ilaçlardır.Ayrıca zamanında uygulanan polivalan lokal ve per os aşılar ımmunstimülasyon etkileri ile faydalı olmaktadır.

 Sayfa Kategorisi: İMMUNULOJİ-İMMUNİTE
 
>>> DUYURULAR <<<
HASTAŞARIMLA SOHBET
SEVGİLİ HASTALARIM,4 YILDIR MUAYENEHANEMİ BİR TÜRLÜ TEKRAR FAALİYETE GEÇİRMEYİ BAŞARAMAMIŞTIM..bU YIL MART SONUNDA DAİREMİ KİRALAMIŞ OLAN SA..
Devamı >
muayenehane
Sevgili hastalarım,, 31 Mart 2024 tarihinde kiracım muayenehaneyi boşaltırsa,Muayenehanemi tekrar açabilmek için çalışmalarıma başlayacağ..
Devamı >
muyenehanemın kapanması hakkında
Sevgılı hastalarım, 22 mayıs 2020 tarıhı ıtnden ıtıbaren muayenehanemızı kapatıyoruzç Tedavısı devam eden hastalara telefon veya maıl ıle..
Devamı >
muyenehanemın kapanması hakkında
Sevgılı hastalarım, 22 mayıs 2020 tarıhı ıtnden ıtıbaren muayenehanemızı kapatıyoruzç Tedavısı devam eden hastalara telefon veya maıl ıle..
Devamı >
Hastalarıma onemlı duyuru
SEVGILI HASTALARIM, SIZDEN ONEMLI BIR RICADA BULUNACAGIIM..'Muayenehanemde BRONCHOVAXOM veya ORALVAC ıle tedavı edılmıs veye halen ted..
Devamı >
YENİ KİTABIM"SOLUNUM YOLLARI İMMÜNOLOJİS..
Sevgili iokurlarım, Üzerınde uzun zamandır çalışmakta olduğum yeni kitabım"İmmünoloji prensipleri ve SOLONUM YOLLARI İMMÜNOLOJİSİ VE HAST..
Devamı >
TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE
Aziz halkımıza binlerce teşekkürler.Ülkemizde hak hukuk ve kardeşlik pekiştirilirse,Dunyada kimse Türk milletinin kolunu bükmeyi deneyemez.İ..
Devamı >
BRONCHOVAXOM AŞISI VE KULLANIMI
BRONCHOVAXOM  aşıları:Büyüklrrde kullanılan aşı ,7 mgr çocuklarda kullanılan (8 yaş altı) 3.5 mgr olup 4 kutu 30 kapsül  olarak reçete edilm..
Devamı >
Hamilelerde Aşı ve ilaçların kullanılmas..
Hamilelerde bütün aşıların kullanılması kesilmeli,aşılar  aşıyı öneren, hekimin vereceği direktife göre doğum sonrasına ertelenmelidir. İlaç..
Devamı >
BRONCHOVAKSUM AŞISI
Bronchovaxom, bir bağışıklık aşısı olup  yutularak alınan kapsüller içinde kullanılır.Çocklar için yazılan kapsüller daha küçük olmasına rağ..
Devamı >